Beschreibung

Sohbet Âdâbı

Sohbetlerin ibâdet vecdiyle yapılabilmesi ve ondan arzu edilen neticenin hâsıl olabilmesi için, sohbet eden ve sohbete gelenlerin riâys yet etmesi gereken bâzı âdâb ve kâideler vardır. Zira âdâbına riâyetle ve rûhânî bir heyecanla yapılan işlerden güzel netice alınırken, usulsüzce ve gâfilâne yapılan işlerden hayırlı bir netice alınamayacağı âşikârdır. Sohbet meclislerinde de hem sohbet eden kişi, hem de sohbete iştirâk edenler, kendi hâl ve davranışlarına îtinâ göstermeli dirler. Sohbetçi, hitâb ettiği cemaatin kendisi için bir ayna hükmünde olduğunu düşünmeli, o aynadaki güzellikleri Hak’tan bilip şükretmeli, eksiklik ve noksanlıklar için de, evvelâ kendi hâlini gözden geçirmelidir.Yani cemaatin kusur ve noksanını kendisine âit görmeli, kusuru evvelâ nefsinde aramalıdır. Çünkü sohbet, bir in’ikâs hâlidir; sohbet edenin hâli, cemaate sirâyet eder. Bu bakımdan sohbetlerin kıvamı, sohbet eden kişinin mânevî seviyesiyle doğrudan irtibatlıdır. Öte yandan sohbete iştirâk edenler de o meclislerde âdeta Peygamber Efendimiz’in sohbet halkalarından birine iştirâk ediyormuşçasına büyük bir edep ve tâzim hissiyle bulunup ibâdet vecdiyle dinlemeye gayret gösterms melidirler. Velhâsıl, hem sohbet eden hem de sohbete iştirâk edenlerin sahip olması gereken vasıflar ve gözetmeleri gereken edepler çok mühimdir. Şimdi bunların belli başlılarını îzah edelim;

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

Erkam Yayinlari

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Sohbet ve Adabi ( Cep boy )“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*

Scroll