Bild vergrößern

Riyazü’s Salihin Tercüme (Tek Cilt)

14,50 
Riyâzü’s Salihîn Tercüme (Tek Cilt) Ö N S Ö Z Allah’a hamd, Resûl-i Ekrem’ine, onun âl ve ashâbına salât ü selâm olsun.İmâm Nevevî’nin Riyâzü’s-sâlihîn’i necip milletimizin din kültüründe öncelikli yeri olan hadis kitablarının başında gelir. Zira Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi’nden sonra, merhum Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvâmüddin Burslan […]

18 vorrätig

Auf die Wunschliste
Auf die Wunschliste

Beschreibung

Riyâzü’s Salihîn Tercüme (Tek Cilt)

Ö N S Ö Z

Allah’a hamd, Resûl-i Ekrem’ine, onun âl ve ashâbına salât ü selâm olsun.
İmâm Nevevî’nin Riyâzü’s-sâlihîn’i necip milletimizin din kültüründe öncelikli yeri olan hadis kitablarının başında gelir. Zira Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi’nden sonra, merhum Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvâmüddin Burslan tarafından dilimize tercüme edilerek Diyânet İşleri Başkanlığı’nca yayımlanan ikinci hadis kitabı Riyâzü’s-sâlihîn olmuştur. Uzun yıllar bu tercüme vâsıtasıyla kendisinden istifâde edilen eser, gördüğü ilgi sebebiyle son senelerde birkaç tercümeye kavuşmuş bulunmaktadır.
Zengin içeriği ve mükemmel düzeni ile dikkat çeken bu değerli eser, çeşitli düzeydeki din eğitim ve öğretim kurumlarında okunmasının yanında özellikle vaaz ve irşat faaliyetlerinin de vaz geçilmez el kitabı niteliğiyle geniş bir kullanım alanına sahiptir. Giderek derinlik kazanan sünnet kültürümüz, uzunca bir zamandan beri -diğer hadis kaynaklarının yanında- Riyâzü’s-sâlihîn’in de yeni ve doyurucu bir şerhe kavuşturulması ihtiyacını hissettirmekteydi. Özellikle din hizmeti verenlerin, cemaatlerini aydınlatmakta kendisinden güvenle faydalanacakları bir şerhe olan ihtiyaçları daha da büyüktü.
Söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere sekiz ciltlik bir tercüme ve şerh çalışmasını gerçekleştirmiştik. Şimdi ise, -kural olarak şerhsiz hadis okumanın doğru olmadığını düşünmemize rağmen- İslâm’ı öğrenmek ve yaşamak isteyen ve çok ciltli takım kitap alıp okuma imkânına sahip bulunmayan lise ve üniversite talebelerinin ve İslâmî konularda bilgilenme arzusu duyan halkımızın bu istek ve arzularına cevap verebilmek için sadece tercümeden oluşan bir ciltlik bu eseri hazırladık. Hadis tercümeleri tarafımızdan yeniden gözden geçirilip güncelleştirildi. Gerek görülen yerlere kısa dipnotlarla açıklık getirilmeye çalışıldı. Hadislerin kaynakları da kontrol edildi.
İşlediği konulara dair âyetler ve Kütüb-i Sitte’den seçilmiş hadisler ihtivâ eden Riyâzü’s-sâlihîn’in her türlü bilimsel mesâîye lâyık bir hadis kitabı olduğu açıktır. Biz gerçekleştirdiğimiz bu tercüme çalışmasının da -sekiz ciltlik şerhi gibi- sünnet kültürümüze katkıda bulunacağı ümidini taşımaktayız.
Eserin okuyucuya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
    Mütercimler
Mart 2007

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

Erkam Yayinlari

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Riyazü’s Salihin Tercüme (Tek Cilt)“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*

Scroll