Bild vergrößern

Kurani Kerimde SEYRU SÜLUK

9,95 
Kur’an-ı Kerim’de SEYR U SÜLUKÖNSÖZİbn Acîbe, Kuzey Afrika tasavvufunun önde gelen şahsiyetlerindenbiridir. Şâzelî ekolüne mensup bir sûfî olan İbn Acîbe, Hikem-i Atâiyyemüellifi İbn Atâullah el-İskenderî (v. 1309) ile Şeyh Ahmed Zerrûk (v. 1493)gibi sahasında otorite kabul edilen sûfîler silsilesinden gelen bir zâttır.Onun İslâmî ilimlerdeki derin bilgisi ile telif ettiği, şeriat ve hakîkatı buluşturaneserleri de eşsiz […]

10 vorrätig

Auf die Wunschliste
Auf die Wunschliste

Beschreibung

Kur’an-ı Kerim’de SEYR U SÜLUK

ÖNSÖZ


İbn Acîbe, Kuzey Afrika tasavvufunun önde gelen şahsiyetlerinden
biridir. Şâzelî ekolüne mensup bir sûfî olan İbn Acîbe, Hikem-i Atâiyye
müellifi İbn Atâullah el-İskenderî (v. 1309) ile Şeyh Ahmed Zerrûk (v. 1493)
gibi sahasında otorite kabul edilen sûfîler silsilesinden gelen bir zâttır.
Onun İslâmî ilimlerdeki derin bilgisi ile telif ettiği, şeriat ve hakîkatı buluşturan
eserleri de eşsiz niteliktedir.
Tasavvufî hayatın Kur’ân ile olan yakın bağı bu sahada yazılan tefsirlerin
çokluğu ile kendini ortaya koyar. Sûfîlere göre Kur’ân kendini ancak
yaşayanlara açan bir ilim deryası ve ilham kaynağıdır. Sülûkta kemâlâtın
bir ölçüsü de müntehî sâlikin aradığı her meselenin cevabını Kur’ân-ı
Kerîm’den bulabilmesidir. Bu sebeple sûfîler hem teorik hem de pratik
meselelerini Kur’ân’dan yola çıkarak çözümlemek için pek çok tefsir kaleme
almışlardır. Bu gayretler arasında İbn Acîbe’nin tefsiri özellikle tekke
hayatının pratik sorunlarına cevap verebilecek şekilde kaleme alınmış olması
açısından önemlidir. Müellifin âyetlerden yola çıkarak insanı hayrete
düşürecek bir tefekkür ile mürid-mürşid ve müridler arası ilişkilerde
kurallar vazetmesi sebebiyle eser üzerine müstakil bir çalışma yapılmasının
faydalı olacağını düşündük ve bu çalışmayı yapmaya karar verdik.
Biz bu çalışmamızı dört bölüm olarak ele aldık. Birinci bölümde İbn
Acîbe’nin hayatı, eserleri, yetiştiği dönem ve tasavvufî şahsiyetini inceledik.
Her ne kadar Gazâlî gibi keskin bir dönüşü olmasa da müellifin
14 / KUR’ÂN-I KERÎM’DE SEYR U SÜLÛK
zâhirî ilimlerden tasavvufî ilimlere dönüşünü, sülûk yolundaki ciddi gayretlerini
onun Fehrese’sinden yine onun rûh dünyası ile birlikte aktarmaya
çalıştık.
İkinci bölümde müellife göre, seyr u sülûk sürecinin Kur’ân merkezinde
temellendirilmesi, sülûkun makâmları ve bunların aşılmasında
sâlikin dikkat etmesi gereken hususlar ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde mürşidin Kur’ân’daki yerini, mürşide verilen
Kur’ân kökenli isimler, mürşid olmanın şartları gibi konuları ele aldık. Bu
bölümde İbn Acîbe’nin peygamberlerle alâkalı âyetleri, onların varisleri
olan ulemâyı ve sûfiyyeyi merkeze alarak yorumladığını gördük.
Dördüncü bölümde ise “Sülûkun en önemli muhatabı olan sâlik nasıl
olmalıdır?” sorusuna cevap verildi. Müellifimiz Kur’ân’dan yola çıkarak
sâliklere muhtelif adlar vermiştir ki bunların pek çoğu başka kaynaklarda
rastlanmayan orijinal isimlendirmelerdir.
Çalışmam esnasında yardımları dokunan tüm dostlarıma özellikle
de metni gözden geçiren Prof. Dr. Ramazan Muslu’ya, Dr. Murat Kaya’ya
ve son okumayı gerçekleştiren Abdurrahman Mıhçıoğlu, M. Nedim Tan
ve K. Yusuf Ünal’a teşekkürü bir borç bilirim. Eserimizdeki başarılar
Allah’tan; hata ve kusurlar ise bizdendir.
Süleyman DERİN
Küçük Çamlıca / 15 Eylül 2012

 

15 X 21 cm

344 Sayfa

Tek Renk

Kitap Kagidi

Yazar: Pro. Dr. Süleyman Derin

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

Erkam Yayinlari

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Kurani Kerimde SEYRU SÜLUK“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

Scroll