Bild vergrößern

Halid-i Bagdadi

2,00 
Halid-i Bagdadi Biz âciz kullarını lûtf u keremiyle yoktan var eden, varlıklar içinde insan, insanlar içinde de ümmet-i Muhammed’den kılan; İslâm, îman ve Kur’ân nîmetleriyle şereflendiren Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun!Bu dünyada istikâmet rehberimiz, âhirette ise şefâat melceimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya, O’nun mübârek ehl-i beytine ve ashâbına sonsuz salât ü selâmlar […]

26 vorrätig

Auf die Wunschliste
Auf die Wunschliste

Beschreibung

Halid-i Bagdadi

Biz âciz kullarını lûtf u keremiyle yoktan var eden, varlıklar içinde insan, insanlar içinde de ümmet-i Muhammed’den kılan; İslâm, îman ve Kur’ân nîmetleriyle şereflendiren Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun!
Bu dünyada istikâmet rehberimiz, âhirette ise şefâat melceimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya, O’nun mübârek ehl-i beytine ve ashâbına sonsuz salât ü selâmlar olsun!..
Hak dostları, dînin zâhir ve bâtın, şekil ve ruh, madde ve mânâsını kâmil sûrette idrâk ederek hâl ve davranış mükemmelliğine ulaşmış peygamber vârisleridir. Onlar, Efendimiz’in gönül dokusundan hisseler alarak nebevî güzellikleri devirlere ve diyarlara taşıyan, örnek şahsiyetlerdir.
İşte o gönül tabîbi örnek şahsiyetlerin izinden gidebilmek, ebedî saâdet vesîlesidir. Zira Mevlânâ Hazretleri’nin buyurduğu gibi:
“Sen katı bir taş olsan, mermer kesilsen bile, bir gönül sahibine ulaştın mı inci olursun.”
“Gönlün yitirdiği hikmet kumaşı, gönül ehlinin katında ele geçer.”
“Allah ile oturup kalmak isteyen kişi, velîler huzûrunda otursun. Velîlerin huzûrundan kesilirsen, helâk oldun gittin demektir.”
Muhammed Es‘ad Erbilî Hazretleri de:
“Altın ve gümüş muhabbetine esir olursan, ayarın bakırdan daha aşağı olur. Demir parçası gibi cevhersiz de olsan, kara bir taş veya mermer de olsan, bir gönül ehline erişirsen mücevher olur­sun!” buyurmuştur.
Kıymetli okuyucularımız!
Mâlûmunuz olduğu üzere, Hak dostlarının hikmetli sözlerinin şerh ve îzâhına gayret ettiğimiz Altınoluk yazılarımızı, her bir Hak dostu için müstakil kitapçıklar hâlinde, sizlere takdim etmeye başlamıştık. Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’yle alâkalı yazılarımızı derlediğimiz bu nâçizâne eser de, bu serînin bir devamı mâhiyetindedir.
Bu mütevâzı kitapçıkta; ilimde “Güneşler Gü­ne­şi” nâmıyla meşhur olacak derecede büyük bir âlim olan Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin, nefs tezki­yesi ve kalp tasfiyesi görmeden ebedî kurtuluşa eri­le­me­yeceğini idrâk ederek bir gönül tabîbi elinde mârifetullah tahsiline yönelişini bulacaksınız. Bu yöneliş neticesinde bir mâneviyat sultânı hâline gelen o büyük zâtın; ilimden irfâna, taklitten tahkîke, îmandan ihsâna giden Hak yolculuğundan, bizlere âdeta kıymetli birer hediye mâhiyetinde takdim ettiği hikmet ve hakikat incileriyle buluşacaksınız.
Cenâb-ı Hak, gönüllerimizi bu hakîkatlerden hissedâr eylesin. Yüce Rabbimiz, sevdiklerinin sevgisini gönüllerimizin tükenmez hazinesi kılsın. Bu dünya yolculuğunda o sâlih kullarının izini takip ederek âhirette de sâlihlerle haşrolunmayı cümlemize lûtf u keremiyle ihsân eylesin.
Âmîn!..

  • 11×18 cm Ebatlarında
  • Tamamı Renkli
  • 160 Sayfa
  • Karton Kapak

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

Erkam Yayinlari

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Halid-i Bagdadi“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

Scroll