Bild vergrößern

Fikih Usulü

10,50 
Eski milletlerin hepsinin kendilerine mahsus kanunları, hukukları vardı ve bunlar müdevven hale getirilmişti. Bununla beraber mücerret ve nazarî olarak hukuk ilminden bahseden bir eser, meydana getirilmemişti. Bu konuda ilk eseri, İmâm Şafiîi (öl. 204) er-Risâle adıyla te’lif etti. Bu faaliyet, müslümanların hu­kuk ilmi üzerinde çalışma mahsullerinin en büyüklerinden birini teşkil eder. Müs­lümanların usûlü’l-fıkh ( Hukukun kökleri, kaynakları) adını verdikleri […]

5 vorrätig

Auf die Wunschliste
Auf die Wunschliste

Beschreibung

Eski milletlerin hepsinin kendilerine mahsus kanunları, hukukları vardı ve bunlar müdevven hale getirilmişti. Bununla beraber mücerret ve nazarî olarak hukuk ilminden bahseden bir eser, meydana getirilmemişti. Bu konuda ilk eseri, İmâm Şafiîi (öl. 204) er-Risâle adıyla te’lif etti. Bu faaliyet, müslümanların hu­kuk ilmi üzerinde çalışma mahsullerinin en büyüklerinden birini teşkil eder. Müs­lümanların usûlü’l-fıkh ( Hukukun kökleri, kaynakları) adını verdikleri bu ilim, hukuk felsefesinden, hükümlerinin kaynaklarından (delillerinden), teşri‘ pren­siplerinden, nassların tefsir ve tatbikatından bahseder. Usulü fıkh
 
İslamhukukçuları, bu sahada çeşitli metodiarla yüzlerce eser meydana ge­tirmişlerdir. Bunlardan bir kısmı basıldığı halde bir kısmı hâlâ yazmalar halinde kütüphanelerde bulunmaktadır. Bunların da neşre hazırlanıp ilim âleminin isti­fadesine sunulması faydalı olacaktır. Fıkıh usulü sahasında, zamanımızda gerek diğer islam ülkelerinde (Arap âleminde) ve gerekse ülkemizde bazı çalışmaların yapıldığım ve Arapça yazılmış yeni neşriyattan bazılarının „İslam Hukuk Felse­fesi“, „İslam Hukuk Metodolojisi“, „İslara Hukuk Usulü„, „Fıkıh Usulü“ ad­larıyla Türkçeye terceme edildiğini görmekteyiz. Bu kitabın bu ilme küçük bir katkısı olacağı ümidindeyiz.

Şu anda İlahiyat Fakültelerinin ders programlarında İslâm Hukuk Usulü dersi yer almaktadır. Bu kitabı, öğrencilerin programda yer alan bu dersin konularını kolayca takip etmelerini sağlamak gayesiyle hazırlamış bulunuyoruz.
 
Kitabımızdabir giriş ve sekiz bölüm bulunmaktadır. Giriş’te Fıkıh Usulü­nüntarifi, konusu, gayesi, tarihçesi ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde aslî ve fer’i deliller tetkike tabî tutulmuştur. İkinci bölümde, Hâkim, hüküm, mahkûmun fîh konuları işlenmiştir. Üçüncü, döndüncü, beşinci bölüm­lerde nasslardan hüküm çıkarma yolları incelenmiş, lafızlarla ilgili konulara yer verilmiş, tearuzu ‚l-edille ve mekâsidü’ş-şerîa anlatılmıştır. Altıncı bölümde ictihâd, taklîd, iftâ, kaza, tahric mefhumları tetkik altına alınmıştır. Yedinci bölümde fıkıh tarihi, sekizinci bölümde ise fıkıh mezhepleri incelenmiştir. FIKIH USULÜ
 
Eseri, ilmî çalışma usûllerine riâyet ederek hazırladık. Yeri geldikçe istifade ettiğimiz kaynakları dipnotlarda gösterdik. Okuyucunun, eseri kolaylıkla takip edebilmesi için, transkripsion işaretlerini uygulamadık. Fakat bazı âyet ve ha­dislerle, bazı ıstılahları Arapça harflerle vermeyi faydalı bulduk.

 

Bu kitabın basılmasında emeği geçenlere, kendilerinden istifade ettiğim hocalarıma, arkadaşlarıma, kitabın baskı işlerini takip eden Hüseyin Kader’e teşekkür eder, bu çalışmamı faydalı kılmasını Cenâb-ı Hak’dan niyaz ederim.
( fıkıh usülü kitap , ifav yayınları , fıkıh usulu fiyat , fıkıh usülü kitabı, Fahrettin Atar FIKIH USUSLÜ, prof.dr.fahrettin atar fıkıh usulü kitabı. marmara üniversitesi ilahiyat vakfı yayinları )

23,5 x 16 cm
504 Sayfa
Karton Kapak
Yazar: Prof. Dr. Fahrettin Atar
Yayinevi: IFAV
Baski: ( 15. Baski ) 2020

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

IFAV

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Fikih Usulü“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*

Scroll