Beschreibung

Hazret-i Muhammed Mustafa 2 (Medine Devri)

Hazret-i Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’in Hak katındaki kadri o kadar yücedir ki; Cenâb-ı Hak, Habîb’ine itaati, kendine itaat saymış; O’na karşı yapılacak en küçük bir hürmetsizliği, amellerin boşa çıkmasına sebep kılmış ve O’na tâzîmi, gönüllerin takva imtihanı eylemiştir. Rasûlü’ne uygunsuz hitapta bulunmayı büyük bir cehâlet eseri olarak kabül etmiştir. Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’e çokça salât ü selâm getirerek O’nu hiçbir zaman gönlümüzden ve hatırımızdan çıkarmamamız gerektiğini beyân etmiştir. Hattâ namaz kılarken her Tahiyyât’ta Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’e selâm vermemizi namazın vâcip bir rüknü kılmıştır.

Bu derece kadri yüce olan Peygamberler Sultânı’nın Medîne Devri, Allâh’ın dînini ikâme ile geçmiştir. Gönülleri cennete döndüren yüce esasları, sarsılmaz temeller üzerinde muhteşem saraylar misâli inşâ etmiştir. O güller gülü, Medine’de oluşturduğu münevver iklimde, hayatının sonuna kadar güzelliğin ve doğruluğun rehberi olmuş ve şerefli hayatı; her türlü yanlış, kötülük, terör ve zulme karşı mücâdele içinde geçmiştir. Böylece ardında, insanlığa sonsuz kurtuluş ve vuslatın yegâne yolu olan bir dîn, bir sırât-ı müstakîm ve insanlık semâsının yıldızları olan örnek bir nesil bırakmıştır. Ne mutlu dünyâda, Allâh Rasûlü’nün izini tâkip ederek o sırât-ı müstakîmden, yâni dosdoğru yoldan yürüyüp de âhiretteki kıldan ince sırâtı geçecek olanlara!..

Âcizâne böyle bir saâdete vesîle olabilmek maksadıyla kaleme alınan bu eserde, Nebîler Nebîsi’nin bütün beşeriyete numûne-i imtisâl hayatını, örnek şahsiyetindeki ulvî incelikleri ve derinlikleri ve âyetler ışığında İlâhî tecellî akışlarıyla dolu kıssalarını bulacaksınız. Esâsen O’nu tasvirde lisanlar mutlak bir âcziyet içindeyken, bizim lisânımızdaki ifadesi de okyanustan bir katre misâli idrâkimize damlayan şebnemler mesabesindedir.

Dahîlekyâ Rasûlallâh!..

15 X 21 cm

632 Sayfa

Iki Renk 1. Hamur

Yazar: Osman Nuri Topbas

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

Erkam Yayinlari

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Hz. Muhammed Mustafa – 2 ( Medine devri )“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*

Scroll